Project- en programmamanagement

Zeker in de grotere ICT-projecten omvat projectmanagement meer dan alleen het leiding geven aan een ICT-projectorganisatie. Het belang van een goede afstemming tussen het project, de opdrachtgever en de doelorganisatie neemt met de omvang van het project sterk toe. De implementatie van de projectresultaten zal immers een fors grotere invloed hebben op de totale organisatie en de werkprocessen die zij uitvoert. Zonder (intensieve) afstemming wordt het risico te groot dat we geconfronteerd worden met complexe samenhangende veranderingen die niet echt realiseerbaar en implementeerbaar zijn.

Wat omvat die afstemming dan? Ze kent veel aspecten. Het gaat om afstemming over doelstellingen van de beoogde veranderingen, over de precieze invloed van die veranderingen op de werkprocessen en de besturing, over de wijze waarop die geïmplementeerd kunnen worden, over deskundigheden en vaardigheden die nodig zijn tijdens en na de veranderingen, over opleidingen en trainingen die vereist zijn, over de invloed op het personeelsbeleid, over veranderingen in de organisatiestructuur, over de veranderingen in de productieplanning en het financiële model van de organisatie, over het onderhoud en beheer, over kosten (bijvoorbeeld TCO), etc. Achter haast elk aspect zit een eigen wereld.

Juist vanwege het beslag dat de afstemming met de organisatie legt op de projectorganisatie, zijn grote projecten zo risicovol. Daardoor duren ze lang en is de kans dat de 
business case tijdens de loop van het project ingrijpend verandert zo groot, en dat is altijd risicovol. Het opdelen van grote ICT-projecten in kleinere projecten verdient bij ons dan ook altijd de voorkeur. Elke deelproject heeft in onze aanpak zoveel mogelijk op zichzelf staande 'businessdoelstellingen' die onafhankelijk van de ander ICT-deelprojecten kunnen worden gerealiseerd. Op deze wijze doen we werkelijk aan risicobeheersing.

De relatie tussen het ICT-projecten en de verschillende organisatieaspecten verankeren we door ze samen op te nemen in één programma. Dat programma bestaat dan uit de ICT-projecten en themaprojecten die de verschillende organisatieaspecten tot onderwerp hebben. Themaproject zijn dan bv. procesmanagement, personeelbeleid en organisatieontwikkeling. Zeker de uitvoering van deze themaprojecten legt Helderman Management & Advies bij voorkeur in de staande organisatie neer. Op deze wijze leggen we de basis voor een hoge mate van betrokkenheid van de eigen mensen bij de voorbereiding en implementatie van de projectresultaten. 

Tenslotte, .... het is een complex verhaal, .... en paradoxaal is dat het nu juist de kunst is om het eenvoudig te houden, en dat kan. En belangrijk is altijd: het zijn uiteindelijk de mensen die het er echt toe doen.

© Helderman Management & Advies 2021