Wij weten alles van projecten en assurance

Welkom bij Helderman Management & Advies, een onafhankelijk advies- en auditbureau. Wij opereren op het snijvlak tussen uw business, uw organisatie en de ICT. Onze primaire activiteit is het ondersteunen bij het beheersen van projecten. Wij helpen u in uw rol als opdrachtgever, o.a. bij het opstellen en toetsen van de businesscase van uw project. Ook ondersteunen wij u bij het opstellen en toetsen van de concrete plannen voor de realisatie-, implementatie - en veranderingsprojecten die daarop volgen. Vervolgens verzorgen we de project assurance bij de realisatie van die plannen. 
Hoe? Vooral pragmatisch, doelgericht en doeltreffend

Zie ook op LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/ab-helderman-1512331/

© Helderman Management & Advies 2021