Business case ontwikkeling

Het idee voor een project of een verandering in een werkproces of organisatie is snel geboren. Maar loont het de moeite om dat project of die verandering ook werkelijk te realiseren? Levert het meer op dan het kost, en is het allemaal uitvoerbaar en kunnen we de resultaten ook implementeren? Wat zijn de kosten en de opbrengsten en hoe groot zijn de risico's en kunnen we die beheersen? Wat is "de Public Value" van het project.  Allemaal vragen die beantwoord moeten worden voordat we de waarde van een idee kunnen inschatten. Het beantwoorden van deze vragen - de rechtvaardiging van een project - noemen we tegenwoordig 'de business case'


De wijze waarop we de business case vaststellen is erg afhankelijk van de aard van het project. Een 'onderhoudsproject', gericht op uitsluitend het verlagen van de operationele kosten, moet anders beoordeeld worden dan een bedrijfskritisch 'vernieuwingsproject' dat de verbetering van de totale bedrijfsvoering tot doel heeft. We doen het weer anders indien we nieuwe markten gaan benaderen met nieuwe doelgroepen, of indien we andere producten gaan aanbieden. Dat soort projecten hebben een strategisch karakter. Telkens is de aard van de investering en het risicoprofiel anders en dat leidt tot een ander beoordelingskader voor de plannen. 

Het is belangrijk dat het uitwerken van een businesscase pragmatisch gebeurt. Te vaak kost het te veel tijd en te veel geld. Als de opbrengst van een project op ca. € 100.000 wordt geschat en de kosten hoger zijn dan € 150.000, dan is verder rekenen over het algemeen niet zinvol. Voor de besluitvorming is een grotere nauwkeurigheid dan niet nodig. We moeten dan stoppen. 

Op een pragmatische wijze stelt Helderman Management & Advies -onafhankelijk - uw businesscase op. Wij werken deze uit tot een concreet projectplan. Tijdens de uitvoering van dat plan onderhouden wij uw business case en passen deze aan de veranderende omstandigheden aan.

© Helderman Management & Advies 2021