Opdrachtmanagement

Een belangrijke succesfactor bij het realiseren van projecten is goed opdrachtgeverschap. Niet zelden worden de beoogde doelen niet (volledig) gerealiseerd, omdat ze niet goed zijn vertaald in opdrachten en contracten. Of omdat er niet goed afgewogen veranderingen in het project en de doelstellingen zijn doorgevoerd. Of omdat noodzakelijke veranderingen juist achterwege bleven. Tegenvallers en risico's worden niet altijd tijdig herkend en vertaald in maatregelen. En leveranciers doen vaak niet precies wat is afgesproken en ze zien - om wat voor reden dan ook - soms risico's over het hoofd. Het gevolg is dat projecten te lang duren, te veel kosten en niet opleveren wat werd beoogd. Veel van deze problemen kunnen worden voorkomen door goed opdrachtmanagement van de opdrachtgever.

Wat is goed opdrachtmanagement?
Goed opdrachtmanagement is vooral:

  • Het helder formuleren en onderhouden van de business case en het hierop afstemmen van de projectdoelstellingen,
  • Het vertalen van die doelstellingen in heldere uitvoerbare overzichtelijke resultaatgerichte (deel-) opdrachten,
  • Het selecteren/contracteren van een goede projectleiding en van de goed leverancier(s),
  • Het zorgvuldig beoordelen van mijlpalen en voortgang,
  • Het inrichten van een goed kwaliteitsmanagement en een goed risicomanagement,
  • Het nauwkeurig beoordelen van het eindproduct in relatie tot de doelstelling en het zorgvuldig verlenen van decharge na acceptatie van dat eindproduct,
  • Het implementeren van de projectresultaten zodat de in de business case beoogde voordelen in de praktijk ook daadwerkelijk worden geëffectueerd,
  • Het organiseren en bewaken van de budgetten, en
  • Het organiseren en aansturen van de organisatie en het creëren van draagvlak voor de implementatie en de realisatie van veranderingen.

Natuurlijk moet dit plaatsvinden in een goede functiescheiding met de projectleiding.

Onze rol: 
Helderman Management & Advies kan u helpen om uw rol als opdrachtgever goed in te vullen. We weten bijvoorbeeld feilloos wanneer u afstand moet houden en de projectleiding de ruimte moet geven. Maar we weten ook op welk moment u juist de teugels moet aanhalen en moet sturen. We weten hoe u dat moet doen zonder daarbij in de verantwoordelijkheid van de projectleiding te treden. Op basis van onze jarenlange ervaring in grote en complexe projecten helpen wij u bij de inrichting en handhaving van optimale projectcondities die ervoor zorgen dat u en de projectleiding de resultaten kunnen opleveren die worden verwacht.

© Helderman Management & Advies 2021