Onderwerpen

De recente projecten van Helderman Management & Advies hadden betrekking op:

 • Programma- en projectassurance
 • Programma- en projectmanagement
 • Ketensamenwerking en ketencommunicatie
 • Verbetering van bedrijfsvoering en procesmanagement
 • IT Governance
 • Informatiebeveiliging
 • Risicomanagment
 • Informatiemanagement
 • Innovatiemanagement
 • Documentaire informatievoorziening
 • Bestuurlijke informatievoorziening en AO/IC
 • ISO certificering
 • Aanbesteding van beheerdiensten en contractmanagement
 • ....

De aspecten en ICT-ontwerpen die aan de orde kwamen waren:

 • Digitale Duurzaamheid
 • Gegevensuitwisseling en electronisch berichtenverkeer
 • Workflow/case management
 • Electronische dossiers
 • Data warehousing en data mining
 • Document- en contentmanagement, text informatiemanagement
 • Informatieontsluiting, metadatering, taxonomieën, thesauri, etc.
 • Web based architecturen
 • Web portalen (zie o.a. www.Rechtwijzer.nl)
 • Call centres
 • SGML, XML, Java, etc.
 • Six Sigma
 • Systeemontwikkelomgevingen
 • Software kwaliteit
 • ....
© Helderman Management & Advies 2021